-
اخبار ويژه
صفحه اصلي | مشاهده اخبار

مشاهده اخبار

عنوان خبر : برگزاري انتخابات هيات مديره و بازرس انجمن

شرح خبر :

انتخابات هيئت مديره و بازرس انجمن علمي تغذيه ايران به صورت آنلاين برگزار و روز يکشنبه مورخ  دوم خرداد 1400 ساعت 13:00 در محل کميسيون انجمن هاي علمي گروه پزشکي، با حضور دبير محترم کميسيون، رييس اعتا و رييس کميته انتخابات به نمايندگي از طرف کميته، رونمايي شد. نتيجه انتخابات به شرح زير است. چون آراي سرکار خانم دکتر شب بيدار و آقاي دکتر سبحاني برابر بود سرکار خانم دکتر شب بيدار پذيرفتند که به عنوان عضو علي البدل در هيات مديره فعاليت کنند.

به همکاران محترم انتخاب شده در هيات مديره خوشامد مي گوييم و موفقيت و پيروزي برايشان آرزو مي کنيم.


ليست كلي اخبار