-
اخبار ويژه
صفحه اصلي | مشاهده اخبار

مشاهده اخبار

عنوان خبر : سال روز درگذشت استاد فقيد دکتر قاسمي

خلاصه خبر :

17 مرداد ماه، ششمين سال روز درگذشت متفكر و پژوهشگر تغذيه آقاي دكتر حسين قاسمي

شرح خبر :

دكتر حسين قاسمي، دومين رئيس انستيتو تحقيقات تغذيه اي و صنايع غذايي كشور، مشاور عالي صندوق کودکان ملل متحد (يونيسف) در دهه 60، مشاور عالي انستيتو و دفتر بهبود تغذيه در دهه 70 و 1380 و رييس اسبق انجمن تغذيه ايران در اواخر دهه 80، به عبارتي، پدر تغذيه جامعه و آغازگر تفكر و پژوهش ميان رشته اي در حوزه تغذيه در كشور است. پس از پايان ماموريت ايشان در صندوق کودکان سازمان ملل متحد، و بازگشت به کشور، با انگيزه، علاقه و انرژي وصف نشدني آغاز به تدريس «تغذيه جامعه» به دانشجويان «انستيتو تحقيقات تغذيه اي و صنايع غذايي» کردند.  تدريسي که چشم انداز اين حيطه از علوم تغذيه را دگرگون کرد و خاطراتي را ساخت که هرگز از ذهن حاضران در آن کلاس ها فراموش نخواهد شد. پروژه هايي كه توسط ايشان در دو دهه مذكور طراحي و اجرا شد، در واقع آغازگر نگرش و تجربه نويني در حوزه تغذيه با رويكرد ميان رشته اي و با هدف علت شناسي و ارائه راهكارهاي سياستي بود. ژرف نگري و توان تحليل مثال زدني ايشان، فرصتي تاريخي را براي تغذيه دانان كشور فراهم آورد تا در آن سالها براي نخستين بار در برنامه هاي توسعه كشور صدايي داشته باشند، در برنامه ريزي هاي كلان مورد خطاب و مشاوره قرار گيرند و همزمان، با هدايت ايشان و جلب حمايت استادان برجسته اين رشته در سطح بين المللي، ساختار و محتواي دوره هاي آموزش عالي تغذيه را مورد بازنگري قرار دهند تا با رويكردهاي روزآمد رشته هماهنگ شوند. هرچند تنها بخش هايي از اين تلاش ها به ثمر نشست، توانست بذر تفكر نوين در حوزه تغذيه را با اجراي اين پروژه ها بعنوان نمونه هاي قابل تعمق و تربيت انگشت شمار پژوهشگراني در اين سرزمين بيفشاند. باشد كه در گذر زمان شاهد بارآوري و گسترش رشته تغذيه بعنوان يك محور توسعه كشور باشيم.

روحش شاد و يادش گرامي باد

کميته تغذيه جامعه انجمن علمي تغذيه ايران (کُتجا)

ليست كلي اخبار