-
اخبار ويژه
صفحه اصلي | کنگره ها | مشاهده کنگره هاي مرتبط

مشاهده کنگره هاي مرتبط

عنوان کنگره : سيزدهمين کنگره انجمن علمي تغذيه کودکان ايران

توضيحات :

زمان: 27-25 بهمن ماه 1396

مکان برگزاري: تهران، شهرک غرب، بلوار شهيد فرحزادي، خيابان شهيد حافظي (ارغوان غربي)، پلاک 7- انستيتو تحقيقات تغذيه و صنايع غذايي کشور

ليست كلي کنگره هاي مرتبط